NT 152

sloupkový a závorový systém

Systém sloupkových a závorových konstrukcí je určeny pro provádění stinících stěn, zastřešení, světlíků, je zařazený do materiálové skupiny RMG 1.0.
Šířka sloupků a závor je 52 mm, venkovních maskovacích rámů: 51 mm. Při použití speciálně koncipovaného termiku je možné provést stinící stěnu se součinitelem prostupu tepla na úrovni 1,75 W/m2K. Technická řešení umožňují konstruovat rovné a obloukové stěny, překračovat vnitřní a vnější úhly a uspořádat zimní zahrady. 
Systém umožňuje využití ocelové a dřevěné podkonstrukce.


charakteristika

 

 

Kontaktujte nás